پرتال هوافضا ی ایران
فرهنگ واژگان هوافضا-نسخه 1
واژه:

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

این دانشکده در بخش مهندسی هوافضا در حال راه‌اندازی مقطع دکتری هوافضا و همچنین مقطع کارشناسي ارشد در گرایش‌های مهندسي فضايي، آيروديناميك، سازه‌هاي هوافضايي، سوانح هوايي و صلاحيت پروازي، جلوبرندگي، ديناميک پرواز و کنترل می‌باشد.


تاریخ ویرایش: 31 تیر ماه 1390

تاسيس دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در تاريخ  5/ 11/ 1388 به تصويب هيات امناي دانشگاه تهران رسيد و در 30 فروردین 1390 رسما گشایش یافت. اين دانشکده با هدف اصلي تربيت نيروي متخصص مورد نياز کشور، در مقاطع تحصيلات تکميلي در زمينه‌هاي علوم و فناوري‌هاي نوين میان‌رشته‌اي، جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش‌هاي کاربردي به منظور خلق و ارائه‌ی دانش مورد نياز جامعه به مراکز صنعتي در جهت افق و چشم‌اندازهاي ملي کشور تاسيس گرديد.

دانشکده علوم و فنون نوين با تصويب سه گروه با عناوين: هوا فضا، مهندسي علوم زيستي و، انرژي هاي نو و محيط زيست وظيفه خود را در جهت رسيدن به اهداف ذکر شده آغاز نموده است.

در حال حاضر رشته‌هاي در حال ايجاد اين دانشکده در مقطع دکتري شامل: مهندسي هوافضا، نانو بيو تکنولوژي و مهندسي پزشکي (بيو)  و در مقطع کارشناسي ارشد شامل: مهندسي هوافضا  مهندسي فضايي، مهندسي هوافضا  - آيروديناميك، مهندسي هوافضا  - سازه هاي هوافضايي، مهندسي هوافضا  سوانح هوايي و صلاحيت پروازي، مهندسي هوا فضا  جلوبرندگي، مهندسي هوا فضا  ديناميک پرواز و کنترل، مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي، بيو تکنولوژي، مهندسي پزشکي بيومتريال، مهندسي مکاترونيک، مهندسي پزشكي، مهندسي بافت و انرژي هاي تجديدپذير مي باشد.

همچنين دانشکده در جهت گسترش كمي و كيفي رشته‌ها در زمينه‌هاي علوم و فنون نوين میان‌  رشته‌اي، راه‌اندازي و گسترش گروه‌ها و رشته‌هاي نوين با استفاده از رصد و پيش بيني مسير اين علوم مادر و با بهره‌مندي از نيروي انساني مبتکر و نخبه در دستورکار خود قرار داده است.

گروه هوافضا
هوافضا را مي توان تجليگاه آخرين پيشرفتهاي علوم و فنون دانست.
اصطلاح هوافضا خود بيان کننده زمينه کاري اين رشته است به عبارت ديگر هوافضا علم بررسي حرکت اجسام در جو و خارج از جو است.
زمينه پيدايش علم هوافضا با آرزوي پرواز بشر از گذشته هاي دور آغاز شده است. يک مهندس هوافضا به تنهائي قادر نخواهد بود که يک محصول هوافضائي مانند هواپيما را به صورت کامل و با تمام جزئيات طراحي کند. يک مهندس هوافضا، محاسبات لازم را انجام داده و در هر مرحله به منظور تأمين اهداف مورد نظر، نيازها و موارد گوناگون را به طور دقيق بيان مي کند سپس به منظور تأمين اين نيازها و سفارش ساير رشته هاي و زمينه هاي علمي و فني وارد عرصه مي شوند.
به دليل ارتباط تنگاتنگ رشته مهندسي هوافضا با امور نظامي، بخش قابل توجهي از صنعت هوافضا با بخش نظامي مرتبط است.
صنعت هوافضا را مي توان در زمره صنايعي در کشور دانست که کار علمي و تحقيقاتي در آنها نسبت به ساير صنايع موجود در کشور به صورت قابل قبولي انجام شده و بين صنعت و دانشگاه نيز ارتباط به نسبت مناسبي برقرار است.
دروس مکانيک، رياضي، فيزيک از جايگاه ويژه اي برخوردارند. عامل ديگر موفقيت، تسلط بر کامپيوتر و نرم افزارهاي مرتبط با رشته هوافضاست.
 
رشته‌هاي گروه هوافضا:
رشته‌هاي موجود:
کارشناسي ارشد: سازه‌هاي هوافضايي

رشته‌هاي در حال تأسيس:
کارشناسي ارشد: آيروديناميک، پيشرانش، سوانح هوايي و مديريت پرواز، ديناميک پرواز و کنترل، اويونيک
دکتري: مهندسي هوافضا

نشانی پایگاه اینترنتی دانشکده: http://fnst.ut.ac.ir


نوشته های همسان:
دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دانشکده‌ي مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده‌ی مکانیک و هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشکده مکانیک و هوافضای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
گروه مهندسي هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس
گروه مهندسي هوافضا، دانشگاه شهید بهشتی
بخش مهندسی هوافضا و انرژی دانشگاه شیراز
دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز
گروه مهندسی هوافضای دانشگاه فردوسی مشهد
خرید اینترنتی

دیدگاه کاربران
(ضروری)


(ضروری)(ضروری)