افزودن رایگان کالا/خدمت
خدمات آموزشی:

مجموعه هوافضایی "هابی اسکیل"


قیمت: توافقی
خدمات آموزشی:

وبینار آموزشی رایگان CR3


قیمت: توافقی
خدمات آموزشی:

کارگاه آموزشی هواپیمای مدل ویژه جشنواره جمپا


قیمت: توافقی
خدمات آموزشی:

پذیرش دوره مهمانداری هواپیمایی هما


قیمت: 75,000,000 تومان
خدمات آموزشی:

آموزش ساخت و پرواز هواپیمای مدل


قیمت: 1,200,000 تومان
خدمات آموزشی:

شبیه سازی موتور پیستونی


قیمت: 250,000 تومان
خدمات آموزشی:

طراحی وساخت وپروازانواع سازه های پرنده


قیمت: توافقی
خدمات آموزشی:

آموزش کتیا


قیمت: توافقی
خدمات آموزشی:

مجتمع بین المللی فنی و مهندسی مشاهیرپایتخت


قیمت: توافقی