تحلیل خستگی و تخمین عمر سازه‌های تعمیرشده هواپیمایی

نویسندگان: هادی قشوچی برق، محمدسعید گودرزی

تاریخ ویرایش: 22 اسفند ماه 1402

تحلیل خستگی و تخمین عمر سازه‌های تعمیرشده هواپیمایی - نویسندگان: هادی قشوچی برق، محمدسعید گودرزی

تحلیل خستگی و تخمین عمر سازه‌های تعمیرشده هواپیمایی - نویسندگان: هادی قشوچی برق، محمدسعید گودرزی

تحلیل خستگی و تخمین عمر سازه‌های تعمیرشده هواپیمایی - نویسندگان: هادی قشوچی برق، محمدسعید گودرزی

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید