موتور میکروجت چیست؟

موتور ميکروجت یا میکروتوربوجت یک موتور توربوجتِ بسیار کوچک است. روش کلّی کار اين موتورها و چرخه‌ی کاری آن‌ها همانند موتورهای توربوجت بزرگ است.

تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری