مقدمه‏اي بر پايداري استاتيك طولي هواپيما

نویسنده: اف. جي. آروينگ
مترجم: دكتر احمد عمارتي
نشر: انتشارات یامهدی (عج) (1381، چاپ نخست)
شمارگان: 1500 نسخه

تاریخ ویرایش: 4 آذر ماه 1388

اين كتاب به طور دقيق به بررسي توضيحات فيزيكي در زمينه اجسام پرنده همچون هواپيما و مباحث آئروديناميكي مورد نياز براي پايداري آنان مي پردازد . در اين كتاب با پاسخ به سئوالاتي در زمينه هاي اندازه دم اجسام پرنده محل مركز فشار و مركز ثقل ،‌ اندازه سطح بال ،‌ شكل دم حركت كننده (‌يا قسمتي از دم )‌انتخاب سطح مقطع مناسب براي دم و بال و سئوالاتي از اين قبيل ،‌ راه براي طراحي و آزمايش هاي پروازي جسم پرنده هموار گرديده است . لذا كتاب فوق براي دانشجويان مهندسي هوا فضا ، كساني كه مي خواهند با اين رشته نوپا در كشور بيشتر آشنا شوند فارغ التحصيلان ساير رشته ها كه مايلند اطلاعاتي در رابطه با طراحي و پايداري جسم پرنده يا هواپيما داشته باشند و همچنين مهندسين شاغل در صنايع هوا فضايي كه با پايداري و طراحي جسم پرنده در ارتباط هستند توصيه مي شود.

 

فهرست مطالب

فصل ۱ مفهوم پايداري استاتيك
فصل ۲ - تعاريف وبررسي ها ي مقدماتي
خواص مقاطع بال
بالهاي با دهانه محدود :وتر متوسط ومريز آيروديناميكي متوسط
اثرات ديگر دهانه محدود
خواص سطوح دم
سرعت هواي معادل

فصل ۳- شرايط مورد نياز براي پايداري استاتيك
شرط تعادل
گشتاور پيچ
معيار پايداري استاتيكي
پيكر بندي هاي ممين براي هواپيما

فصل ۴- ملاحظات پايداري كلي
گشتاور پيچكل
معيار پايداري
شيب منحني برآي دم

فصل ۵- پايداري استيك ثابت واستيك آزاد
پايداري استيك ثابت
پايداري استيك آزاد
مقايسه استا تيك مارجين با استيك ثابت واستيك آزاد
گشتاور هاي پيچ

فصل ۶ - تاثير پايداري استاتيكي بر روي عملكرد خلبان
تراز كردن زواياي الويتور
زواياي باريكه براي تراز كردن
نيروي استيك براي تغيير دادن سرعت

فصل ۷ - آزمايش پروازي براي اندازه گيري پايداري استاتيكي
پايداري استيك ثابت
پايداري استيك آزاد
اندازه گيري هاي نيروي استيك

فصل ۸- اثر وزن يا فنر درمدار الويتور

فصل ۹- مانور درپيچ

حركت استيك برواحد g
نيروي استيك بروحد g
اثر وزن ها وفنر ها در مدار الويتور
نيروي استيك در دور زدن ها
استاتيك مارجين ، مارجين مانور ،وپرواز يك هواپيما

فصل ۱۰- حركت دادن دم ها ي افقي
تراز يردن بوسيله تنظيم كردن وجايگذاري دم
حركت دادن دم كامل

فصل ۱۱- بعضي از اثرات متفرقه
گشتاورها به خاطرنيروي جلوبرنده ونيروي گشتاور
اثر ارتفاع مركز ثقل
ضميمه I- معيار پايداري استاتيك
ضميمه II- مراجع وتوصيه هايي براي مطالعه بيشتر
ضميمه III- يك مثال از محاسبات پايداري
نيروي استيك براي تغيير دادن سرعت
اثر يك گشتاور مكانيكي الويتور
نيروي استيك برواحد g
فهرست علائم
واژه نامه

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید
واژه‌های کلیدی :