وﺑﯿﻨﺎر «ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی «ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ» (اسفند 99)

این وبینار به همت پژوهشگاه فضایی ایران در در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ اﺳﻔﻨﺪ 99 برگزار می‌شود.

تاریخ ویرایش: 4 اسفند ماه 1399

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ دارد وﺑﯿﻨﺎر "ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" را از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی "ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ" ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳ اﺳﻔﻨﺪ 99 از ﺳﺎﻋﺖ ۱۵.۰۰ اﻟﯽ ۱۷.۰۰ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 وﺑﯿﻨﺎر «ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ» از ﺳﻠﺴﻠﻪ وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎی «ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﻧﻮ» (اسفند 99)

برای شرکت کنندگان در این وبینار گواهی حضور صادر خواهد شد.

لینک وبینار: eseminar.tv/wb21656

بیشتر بخوانید
تبلیغات
پلتفرم کمپانکست
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیدگاه کاربران
فرستادن دیدگاه جدید
پلتفرم صنعتی کمپانکست
پلتفرم کمپانکست
خرید کواد - کوادکوپتر- مولتی روتور- پهپاد - مولتی کوپتر - دیجیکالا - دیجی کالا
ماکت هواپیما - خرید ماکت هواپیما - دیجی کالا - دیجیکالا
دیجی کالا - بال پاراگلایدر - دیجیکالا
دیجی کالا - تلسکوپ - دیجیکالا
کتاب پرواز، تاریخ کامل هوانوردی
کتاب دانستنی های علم پرواز - علیرضا علی حسینی - دیجی کالا
مرجع کامل سنسور ها، ابزار دقیق و سیستم های اندازه گیری
ایران سرور - خرید هاست دامین سرور هاست ابری
دیکشنری هوانوردی و هوافضا چکاوک
شبیه‌ساز پرواز - سیمولاتور پرواز - دیجیکالا - دیجی کالا
فهرست کانال‌ها و گروه‌های هوافضا و هوانوردی ایران در تلگرام
دیوار هوافضا
انجام پروژه متلب